arbetspensionsindex

Med arbetspensionsindex, det s.k. brutna indexet, justeras alla löpande arbetspensioner. Indexet påverkas av förändringen av konsumentpris- och förtjänstnivåindex, som Statistikcentralen beräknar. Förändringen i prisnivån har en vikt på 80 procent och förändringen i lönenivån en vikt på 20 procent.

Tillbaka till ordlistan