arbetspensionsavgift

Arbetspensionsavgiften är en lagstadgad försäkringsavgift, med vilken arbetspensionerna finansieras. Arbetspensionsavgifter betalas av arbetsgivarna och arbetstagarna inom både den privata och den offentliga sektorn. Arbetsgivaren sköter om att försäkra de anställda och innehåller den anställdas andel direkt av lönen.

Företagare och lantbruksföretagare betalar pensionsförsäkringsavgiften på sina arbetsinkomster. Företagaren tar själv hand om att teckna sin försäkring.

Läs mer on arbetspensionsavgift

Tillbaka till ordlistan