arbetsinkomst

Den årliga arbetsinkomsten i pensionsförsäkringen för företagare. Pensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten, som utgör grunden både för företagarens pensionsavgifter och för den pension som företagaren tjänar in. Arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats. Den kan jämföras med den lön som skulle betalas, om en utomstående person blev anställd för att utföra samma arbete.

Även arbetstagarens inkomster av arbetet (lön, naturaförmåner mm.) kallas arbetsinkomst i lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Läs mer om arbetsinkomst

Tillbaka till ordlistan