arbetsinkomst för lantbruksföretagare

En summa som motsvarar lantbruksföretagarens arbetsinsats. Pensionen tillväxer på basis av den fastställda arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten bestäms i huvudsak på grundval av åker-, trädgårds- och skogsarealen.

Tillbaka till ordlistan