ålderspension

Ålderspension kan man få vid en viss ålder. Pensionsåldern beror på födelseåret. Ålderspension betalas både som arbetspension och som folkpension.

Som ålderspension betalas hela den arbetspension som pensionstagaren tjänat in under sin tid i arbete. Ju äldre man är när man går i pension, desto större blir pensionen.

Ålderspension enligt folkpensionslagen kompletterar ålderspensionen enligt arbetspensionslagarna, om arbetspensionen är liten. Pensionsåldern enligt folkpensionslagen är 65 år.

För att gå i ålderspension måste arbetstagare sluta i den anställning, därifrån de går i pension. Företagare behöver inte lägga ner företagarverksamheten när de går i ålderspension.

Tillbaka till ordlistan