Internationella avtal om social trygghet

Mellan EU-, EES- länderna och vissa andra länder finns bestämmelser om social trygghet, vilket innebär att en arbetstagare som sänds ut från ett annat land till Finland kan omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet och tjäna in pension där. Förutsättningen är att utgångslandet utfärdar ett intyg om utsänd arbetstagare.

Exempel: en arbetstagare från Frankrike

En fransk arbetsgivare skickar sin arbetstagare som arbetat i Frankrike till Finland för arbete i ett år. Arbetstagaren är försäkrad i Frankrike. Han har ett intyg från Frankrike om utsänd arbetstagare. Arbetstagaren försäkras då inte enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Mera information om försäkring får du från Pensionsskyddscentralen vardagar klockan 9–16, tfn 029 411 2110 eller per e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.