Vuonna 1962 syntyneiden elinaikakerroin vahvistettu

Vuoden 2024 eli vuonna 1962 syntyneiden elinaikakerroin on 0,94692. Elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä 5,3 prosenttia.

Elinaikakerrointa käytetään eläkkeen alkaessa eli siinä vaiheessa, kun eläkkeesi lasketaan.

Elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Alkava vanhuuseläke kerrotaan ikäluokallesi vahvistetulla elinaikakertoimella, vaikka eläkkeesi alkaisi 62 ikävuoden jälkeen, esimerkiksi ikäluokkasi alimmassa eläkeiässä.

Jos eläkkeesi, esimerkiksi työkyvyttömyyseläke tai osittainen varhennettu vanhuuseläke, alkaa ennen kuin ikäluokkasi elinaikakerroin on määritelty, käytetään jo vahvistettua elinaikakerrointa. Eläkettäsi ei tarkisteta enää uudestaan 62 vuoden iässä ikäluokallesi vahvistetulla elinaikakertoimella.

Työeläkeotteelle lasketussa eläkkeen määrässä on arvioitu elinaikakertoimen vaikutus.

Elinaikakerroin seuraa elinajan odotteen kehitystä

Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. Kun ihmisten elinikä pitenee, saman eläkepotin pitää riittää pidemmäksi ajaksi.

Ensimmäisen kerran elinaikakerroin laskettiin vuodelle 2009, jolloin elinaikakerroin sai arvon yksi (1,00000). Tällöin vuonna 1947 syntyneet täyttivät 62 vuotta. Vuoteen 2023 saakka elinaikakertoimen uusin arvo on aina ollut edellisvuotta pienempi, sillä elinajanodote on kasvanut.

Vuoden 2024 kertoimen arvo kasvaa vuoden 2023 kertoimeen verrattuna, mikä on poikkeuksellista. Tämä tarkoittaa, että elinaikakerroin pienentää eläkettä 0,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muutos johtuu siitä, että 62-vuotiaiden jäljellä olevan elinajanodote laski nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Laskua on ollut koronapandemian alusta asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen elinaikakertoimen arvosta vuosittain.

Esimerkki elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkkeesi määrään

Olet syntynyt vuonna 1962. Sinulle on kertynyt vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä 1 800 euroa työeläkettä. Vuonna 1962 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94692. Kertynyt eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella.

1 800 × 0,94692 = 1 704,46

Eläkkeen määräksi ennen veroja tulee 1 704,46 euroa. Elinaikakerroin pienentää eläkettäsi noin 5,3 prosenttia.

Lisää ajankohtaisia