Kas saate pensioni Eestist? Saatke elusolekutõend Eestisse hiljemalt 1. märtsiks 2022

Soomes elavad, Eesti pensioni saavad isikud peavad igal aastal esitama elusolekutõendi Eesti Sotsiaalkindlustusametile (SKA). Elusolekutõend tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada täidetuna ja ametiasutuse allkirja ning templiga hiljemalt 1. märtsiks.

Isiku enda allkirjast ei piisa tõendi andmete kinnitamiseks. SKA on teatanud, et isikul on võimalik elusolekut tõendada ka isiklikult Skype’i teel, helistades Skype’i otsingus kontaktile nimega Elusolekutõend, E-N 9.00–16.30, R 9.00–15.00. Videokõne peab tegema pensionisaaja isiklikult. Videokõne ajal tuleb isikut tõendada ametliku isikut tõendava dokumendiga.

Elusolekutõendi tähtajaks esitamata jätmisel peatatakse Eestist pensioni maksmine alates 1. aprillist.

Vajaduse korral saab lisainfot küsida Soome Pensionikeskuse klienditeenindusest telefoni teel või veebis aadressil Suomi.fi. Juhime tähelepanu, et Soome Pensionikindlustuskeskusel (Eläketurvakeskus) puudub klienditeeninduspunkt ja seetõttu puudub ka võimalus pensionisaaja elusolekut tõendada.

Täiendav teave

Sotsiaalkindlustusamet.ee – Proof of Life (teave elusolekutõendi kohta inglise keeles)

Digi- ja Rahvastikuandmete Ameti (Digi- ja väestötietovirasto) väljastatud elusolekutõend

Digi- ja Rahvastikuandmete Ameti teeninduspunktid

Soome Pensionikindlustuskeskuse (Eläketurvakeskus) klienditeenindus, tel 029 411 2110 (tööpäeviti kl 9–15)

Rohkem uudiseid