Etk.fi - Pension från ett avtalsland: USA

Pension från ett avtalsland: USA

  • 1 - 1
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
USA, meddelande om ansökan om förmåner SF-USA 4

Om du är bosatt i Finland, kan du med blanketten SF/USA 4 ansöka om ålders-, invalid- och familjepension från det lagstadgade arbetspensionssystemet i USA. PSC sänder blanketten till USA:s ambassad i Oslo, som sänder ansökningsblanketten för ifyllnad. Returnera blanketten SF/USA 4 till adressen Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN.

Ladda ner