Arbetspensionsutdraget kommer vart tredje år per post

Arbetspensionsanstalterna skickar arbetspensionsutdrag per post hem till 18-67-åringar som är bosatta i Finland. De som arbetar inom den privata sektorn får utdragsbrevet vart tredje år. De som är födda år 1958 eller tidigare får utdraget årligen. Om du redan är pensionerad, får du inte längre arbetspensionsutdrag per post.

När du får utdraget beror på i vilken månad du är född. År 2018 skickas utdrag till dem som är födda i september, oktober, november eller december. Utdrag postas från och med maj under resten av året.

Födda i januari-april Utdrag per post åren 2019, 2022, 2025 osv.
Födda i maj-augusti Utdrag per post åren 2020, 2023, 2026 osv.
Födda i september-december Utdrag per post åren 2018, 2021, 2024 osv.

Ditt arbetspensionsutdrag innehåller uppgifter om den arbetspension som du har tjänat in före utgången av året innan på grund av arbete och eventuella pensionsgrundande oavlönade perioder.

Personer i olika åldrar får litet olika utdrag. Ju närmare pensionsåldern du är, desto exaktare uppskattningar är det möjligt att ge. Uppskattningar om ålderspension visas dem som är födda före år 1965.

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om arbeten inom både den privata och den offentliga sektorn.

De nyaste uppgifterna finns i e-utdraget

Du kan också se och kontrollera ditt arbetspensionsutdrag via din egen arbetspensionsanstalts webbtjänst eller här på Arbetspension.fi. Du får de senaste uppgifterna på e-arbetspensionsutdraget.

Om du inte längre vill ha utdraget på papper, kan du meddela det på din egen arbetspensionsansalts webbsidor om utdraget.

Uppgifter om anställningar inom den offentliga sektorn via e-tjänst

Om du arbetar inom den offentliga sektorn får du ditt arbetspensionsutdrag via Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter. Keva sköter pensionerna för anställda inom staten, kommunerna, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA.