Arbetspensionsutdraget kommer vart tredje år per post

Arbetspensionsanstalterna skickar arbetspensionsutdrag per post hem till 18-67-åringar som är bosatta i Finland. De som arbetar inom den privata sektorn får utdragsbrevet vart tredje år.

De som är födda år 1961 eller tidigare får utdraget årligen. Om du redan är pensionerad, får du inte längre arbetspensionsutdrag per post.

När du får utdraget beror på i vilken månad du är född. År 2022 skickas utdrag till dem som är födda i januari, februari, mars eller april. Utdrag postas från och med maj under resten av året.

Om du har kontrollerat ditt arbetspensionsutdrag elektroniskt i år, skickas inget pappersutdrag til dig. I så fall får du ett arbetspensionsutdrag på papper igen om tre år.

Personer i olika åldrar får litet olika utdrag. Ju närmare pensionsåldern du är, desto exaktare uppskattningar är det möjligt att ge. Uppskattningar om ålderspension visas dem som är födda före år 1965.

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om arbeten inom både den privata och den offentliga sektorn.

De nyaste uppgifterna finns i e-utdraget

Du kan också se och kontrollera ditt arbetspensionsutdrag via din egen arbetspensionsanstalts webbtjänst eller här på Arbetspension.fi. Du får de senaste uppgifterna på e-arbetspensionsutdraget.

Om du inte längre vill ha utdraget på papper, kan du meddela det på din egen arbetspensionsansalts webbsidor om utdraget.

Uppgifter om anställningar inom den offentliga sektorn huvudsakligen via e-tjänst

Om du arbetar inom den offentliga sektorn får du ditt arbetspensionsutdrag via Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter. De som närmar sig pensionsåldern får ett brev från Keva med information om sin målsatta pensionsålder och ett arbetspensionsutdrag, om de inte först har läst det via e-tjänsten.

Keva sköter pensionerna för anställda inom staten, kommunerna, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA.