Sverige betalar inkomstpensionstillägg till 17 000 finländare – i fortsättningen kontrolleras rätten till tillägget automatiskt

Sedan september betalar Sverige inkomstpensionstillägg till ålderspensionstagare med låga inkomster. I fortsättningen behöver de som arbetat i Sverige inte ansöka separat om tillägget, utan rätten till förmånen kontrolleras automatiskt i samband med handläggningen av pensionsansökan.

Baserat på en utredning som Pensionsmyndigheten gjorde i början av året beviljades inkomstpensionstillägg till 16 990 finländare. I Sverige består pensionen av flera olika delar. Inkomstpensionstillägget påverkar inte de övriga pensionsdelarna i Sverige, utan betalas som ett tillägg till den allmänna pensionen i Sverige.

Beslut om att inkomstpensionstillägg inte beviljats betyder inte att annan, tidigare beviljad pension inte skulle betalas. Utbetalningen av den tidigare beviljade pensionen fortsätter på normalt sätt, säger Jan Pesonen, specialsakkunnig på Pensionsskyddscentralens avdelning för utlandstjänster.

Besked om inkomstpensionstillägg som beviljats finländare före september skickas endast till pensionstagarna. Därför ska de som i augusti fick ett separat beviljande beslut om inkomsttillägg och får förmåner från FPA förmedla uppgifterna om inkomstpensionstillägget till FPA och  skattemyndigheterna.

Hur stort inkomstpensionstillägg kan man få?

Som mest kan en person få 600 kronor, dvs. ca 60 euro, i inkomstpensionstillägg. Enligt statistik från Pensionsmyndigheten  får kvinnor i genomsnitt större inkomstpensionstillägg i nästan alla åldersgrupper, eftersom deras lönenivå i snitt är lägre än männens.

Tilläggets belopp beror på hur stor personens inkomstpension är. Det bör beaktas att arbetspensioner från andra EU- eller EES-länder och Schweiz påverkar inkomstpensionstilläggets storlek.

Inkomstpensionstillägg handläggs automatiskt i fortsättningen

I fortsättningen kommer behövliga uppgifter om inkomstpensionstilläggets storlek till FPA och arbetspensionsanstalterna när Pensionsmyndigheten har utfärdat sitt pensionsbeslut. Från september framåt behöver pensionstagarna inte själva meddela om tillägget till FPA.

Skattemyndigheterna behöver fortfarande underrättas om utländska pensionsbeslut. I frågor om beskattningen är det bra att kontakta den internationella personbeskattningen. Övriga tilläggsuppgifter ges av FPA och Skatteförvaltningen i Finland.

Mera nyheter