tvångsförsäkring

Om en arbetsgivare eller företagare har försummat sin försäkringsskyldighet och inte heller efter en uppmaning av Pensionsskyddscentralen tecknar en arbetspensionsförsäkring, tecknar Pensionsskyddscentralen på arbetsgivarens eller företagarens bekostnad en tvångsförsäkring i en pensionsanstalt.

Tillbaka till ordlistan