tilläggspension

Tilläggspensionsskydd är en frivillig pensionsförsäkring som kompletterar den lagstadgade pensionen. Tilläggspensionsskydd kan tecknas av arbetsgivaren för de anställda eller av en företagare eller privatpersion för sig själv.

Tillbaka till ordlistan