självrättelse

Pensionsanstalten kan själv rätta sitt beslut till sökandens fördel, när sökanden har sökt ändring i beslutet genom besvär. Efter besvärstiden kan pensionsanstalten ändra sitt beslut till till sökandens fördel, om det har kommit fram  ny utredning i ärendet.

Tillbaka till ordlistan