rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan som godkänts av pensionsanstalten är en förutsättning för att få rehabiliteringsförmåner. Rehabiliteringsplanen kan göras upp av sökanden själv eller med bistånd av den allmänna hälsovården, av företagshälsovården eller arbetskraftsmyndigheten.

Tillbaka till ordlistan