principen om sista pensionsanstalt

Den pensionsanstalt, som har försäkrat den största andelen av en persons inkomster under de två sista kalenderåren innan personen söker pension, kallas sista pensionsanstalt. Pensionsansökan styrs till den sista pensionsanstalten, som utreder alla arbetspensioner som sökanden har tjänat in, utfärdar pensionsbeslutet och betalar ut pensionen.

Tillbaka till ordlistan