personuppgiftsblankett

​Utländska pensionsanstalter kan regelbundet kontrollera att pensionstagarens personuppgifter är à jour.  Pensionstagaren ska fylla i blanketten eller kontrollera uppgifterna i den och returnera blanketten enligt anvisningarna för att pensionsutbetalningen inte ska avbrytas. I allmänhet ska uppgifterna på blanketten bekräftas med en stämpel av en myndighet (FPA eller PSC).

Tillbaka till ordlistan