pensionstak

Med pensionstak avses en övre gräns för arbetspensionens storlek i pengar.

Arbetspensionen i Finland har inget pensionstak, utan alla tjänar in pension för alla sina arbetsinkomster enligt samma principer.

I många länder finns det ett pensionstak i form av ett pensionslönetak, dvs. en övre gräns för den del av lönen för vilken man tjänar in pension.

Tillbaka till ordlistan