pensionsberäkning

Uträkning eller uppskattning av beloppet på den framtida arbetspensionen på basis av uppgifterna i intjäningsregistret. Pensionsberäkningen är inte ett officiellt pensionsbeslut, eftersom registret inte nödvändigtvis innehåller alla uppgifter. T.ex. de senaste löneuppgifterna kan saknas.

Man kan be om en pensionsberäkning från arbetspensionsanstalternas serviceställen samt deras webbplatser.

Tillbaka till ordlistan