LITA-ersättning

Ersättningarna för trafikskador och arbetsskador kallas ofta LITA-ersättningar. De är i primära i förhållande till arbetspensionen. De dras av från den arbetspension som betalas ut. I allmänhet är ersättningarna så stora, att ingen arbetspension återstår att betala.

Tillbaka till ordlistan