index

Arbetspensionerna är bundna till index med vilka man säkerställer att pensionens begynnelsebelopp är skäligt och att pensionen bevarar sin köpkraft medan den utbetalas. Arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindex och lönekoefficient.

Läs mer om index

Tillbaka till ordlistan