frilans

Med frilansarbete avses ofta tillfälliga uppdrag för många olika uppdragsgivare. En frilans kan vara företagare eller arbetstagare.

Om en frilans arbetar i ett anställningsförhållande, omfattas hen av ArPL och arbetsgivaren ska ta hand om pensionsförsäkringen. En frilans som är företagare tar själv hand om sin pensionsförsäkring enligt FöPL.

Tillbaka till ordlistan