förväntad livslängd

Den förväntade livslängden är det antal år som en person i en viss ålder förväntas leva i genomsnitt om dödligheten hålls oförändrad.

Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden varje år.​

Tillbaka till ordlistan