förtidsminskning

​Förtidsminskning har att göra med partiell förtida ålderspension. Den del av pensionen som betalas ut i förtid minskas med 0,4 procents förtidsminskning för varje månad som återstår till den lägsta pensionsåldern, när den partiella förtidspensionen börjar. Minskningens inverkan är bestående.

Tillbaka till ordlistan