försäkringsperiod

En tid för vilken arbetspensionsförsäkringsavgifter har betalats och för vilken personen tjänar in pension.

Termen hänför sig till beräkning av EU-pensioner. I olika länder räknas olika slags perioder som försäkringsperioder.

Tillbaka till ordlistan