försäkringslön

Under en utlandskommendering tas arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgifter ut enligt försäkringslönen. Då tjänar arbetstagaren in pension på basis av försäkringslönen och inte på basis av de verkliga löneinkomsterna. Försäkringslönen motsvarar den lön som arbetstagaren skulle få för motsvarande arbete i Finland.

Tillbaka till ordlistan