företagarpension

Företagare ska teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) hos en arbetspensionsanstalt som företagaren själv väljer. Försäkringen ger företagaren trygghet i ålderdomen och vid arbetsoförmåga. Den ger också företagarens familj ekonomisk trygghet om företagaren avlider i förtid. FöPL-försäkringen utgör också grunden för dagpenningen under sjukdomsperioder och föräldraledigheter. Pensionsanstalten fastställer företagarens arbetsinkomst enligt uppgifter som företagaren lämnar. Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten.

Tillbaka till ordlistan