FöPL-avgift

Pensionsavgift enligt lagen om pension för företagare. Företagaren betalar avgiften själv. Den bestäms utifrån den arbetsinkomst som fastställts för försäkringen. Nya företagare har en nedsatt avgift. Med avgiften bekostas löpande företagarpensioner. FöPL-avgifterna är avdragsgilla i beskattningen.

Läs mer om FöPL-avgift

Tillbaka till ordlistan