engångsbetalning

Med betalning av pension som engångsbelopp eller engångsbetalning av pension avses att hela pensionen till den uppskattade livstidens slut eller den tidpunkt då förmånen ska upphöra betalas på en gång som en post. Ålderspension, familjepension och full invalidpension kan betalas som engångsbelopp. Pensionen betalas som ett engångsbelopp, om beloppet är litet.

Tillbaka till ordlistan