delinvalidpension

Invalidpension kan beviljas som delinvalidpension, som är hälften av full pension. En person har rätt till delinvalidpension, om arbetsförmågan är nedsatt med minst två femtedelar. Kallas också partiell sjukpension.

Tillbaka till ordlistan