avgiftsbestämt pensionssystem

Pensionssystemet är avgiftsbestämt om storleken på pensionsförmånen bestäms enligt det sammanlagda beloppet av avgifterna som betalats in i systemet och avkastningen på dem. I sådana fall är avgifterna ofta fasta och förmånen flexibel.​

Se även förmånsbestämt pensionssystem.

Tillbaka till ordlistan