arbetspensionsutdrag

Ett utdrag på papper eller elektronisk form där man ser sina arbetspensionsgrundande inkomster vid den tidpunkt då utdraget ges. Av arbetspensionsutdraget framgår också pension som tilllvuxit under oavlönade perioder.

Om man hittar fel eller brister i uppgifterna, är det bäst att genast meddela om dem till den arbetspensionsanstalt som gett utdraget.

Läs mer on arbetspensionsutdrag

Tillbaka till ordlistan