arbetspensionsanstalt

Arbetspensionsanstalterna sköter pensionsförsäkringarna och betalar ut arbetspensionerna. En arbetspensionsanstalt kan vara ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse eller en pensionsanstalt för en viss bransch.

Tillbaka till ordlistan