Etk.fi - Ålderspension

Ålderspension

  • 1 - 4
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Ansökan om ålderspension 7001r

Ansökningsblankett för ålderspension och förtida ålderspension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Även de som har fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och har fyllt 62 år ansöker om ålderspension på denna blankett.

Ladda ner
Anvisningar för ansökan om pension 7007or

Blanketten åtföljs av anvisningar om hur man fyller i pensionsansökan

Ladda ner
Bosättning och arbete utomlands 7110r

Blankett på vilken pensionssökanden uppger att han eller hon har bott eller arbetat utomlands. Blanketten utgör en bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Ladda ner
Intyg över arbetslöshetsdagpenning 2110r

Ladda ner