Etk.fi - Försäkring av arbetstagare

Försäkring av arbetstagare

  • 1 - 4
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
ANSÖKAN om befrielse av utländsk arbetsgivare från försäkringsskyldigheten enligt lagen om pension för arbetstagare (Kommenderingen har börjat efter 31.12.2008) 2075

Ladda ner
ANSÖKAN om befrielse av utländsk arbetsgivare från försäkringsskyldigheten enligt lagen om pension för arbetstagare (Kommenderingen har börjat före 1.1.2009) 2071

Ladda ner
Begäran om korrigering av uppgifter i arbetspensionsutdraget 3121

Ladda ner
Försäkring av anställda enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 2924

Anvisning för arbetsgivaren om pensionsförsäkringen för arbetstagarna.

Ladda ner