Etk.fi - Rehabilitering

Rehabilitering

  • 1 - 4
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering 2136r

Med blanketten kommer anvisning 2136or

Ladda ner
Anvisningar för ansökan om arbetspensionsrehabilitering 2136or

Ladda ner
Arbetsgivares beskrivning av den sökandes arbete och möjligheter till nyarrangemang på arbetsplatsen 7114

Blankett på vilken arbetsgivaren lämnar uppgifter om rehabiliteringssökandens arbete och möjligheter till omläggning av arbetet

Ladda ner
Rehabiliteringsansökan för personer som sökt rehabiliteringsstöd eller invalidpension 2135

Ansökningsblankett för arbetspensionsrehabilitering för personer som fått rehabiliteringsstöd eller invalidpension.

Ladda ner