Försäkring av utlandsarbete

Totalt antal sidor : 5
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Fullmakt att teckna finländska lagstadgade socialförsäkringar 2149 Blankett på vilken en utländsk arbetsgivare ger arbetstagaren fullmakt att ordna med den lagstadgade socialförsäkringen i Finland. Ladda ner
Ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbete i EU/EES-länder och övriga avtalsländer: stipendietagare 2160 På blanketten söker stipendietagaren intyg om att han eller hon vid tillfälligt arbete utomlands omfattas av den sociala tryggheten enligt lagstiftningen i Finland. Då betalar stipendietagare socialförsäkringsavgifterna till Finland och får socialförsäkringsförmånerna här ifrån. Ladda ner
Ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbete i EU/EES-länder och övriga avtalsländer: arbetstagare och tjänstemän 2133 På blanketten söker man intyg om att den anställdas eller tjänstemannens sociala trygghet under tiden som tillfällig utsänd utomlands bestäms enligt lagstiftningen i Finland. Då betalas socialförsäkringsavgifterna för den anställda/tjänstemannen till Finland och han eller hon får socialförsäkringsförmånerna härifrån. Ladda ner
Ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten under arbete i EU/EES-länder och övriga avtalsländer: företagare 2143 På blanketten söker företagaren intyg om att han eller hon vid tillfälligt arbete utomlands omfattas av den sociala tryggheten enligt lagstiftningen i Finland. Då betalar företagaren socialförsäkringsavgifterna till Finland och får socialförsäkringsförmånerna härifrån. Ladda ner
Authorisation for taking out Finnish statutory social insurance 2148 With this form, the foreign employer authorises the employee to take out statutory social insurance in Finland Ladda ner