För pensionsförsäkrarnas bruk

Totalt antal sidor : 2
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Yksityiskohtainen lääkärinlausunto Detailed Medical Report Vain lääkäreiden käyttöön tarkoitettu lomake, jonka ulkomaan vakuutuslaitos voi vaatia lisäselvityksenä eläkkeenhakijan terveydentilasta. Jos lomaketta avatessa tulee ilmoitussivu 'Please wait... If this message is not ...', tallenna lomake omalle tietokoneelle klikkaamalla ilmoitussivulla hiiren oikeaa painiketta ja valitse Save as / Tallenna nimellä sekä tallennuspaikka. Avaa lomake sen jälkeen tallennuspaikasta. Ladda ner
EU/EES-pensionsansökan / Följebrev ETK 4000r Följebrev som pensionsanstalten använder när den förmedlar en pensionsansökan och tilläggsuppgifter om den till PSC:s avdelning för utländska pensionsärenden. Ladda ner