Työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien maksamisessa muutoksia poikkeusolojen aikana

Eläketurvakeskus (ETK) on antanut eläkelaitoksille ohjeen, jossa on suosituksia työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuksien maksamisesta koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen aikana.

Uuden ohjeen mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksu jatkuu normaalisti myös silloin, kun etuudensaaja saa työmääräyksen.

Jos toistaiseksi tai määräajaksi myönnetyllä työkyvyttömyyseläkkeellä (osaeläke tai täysi eläke) oleva henkilö määrätään valmiuslain perusteella työhön, työmääräyksen vuoksi saaduilla ansioilla ei ole vaikutusta työkyvyttömyyseläkeoikeuteen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen.

Työmääräyksen ajalta työkyvyttömyyseläkkeen ansioraja voi ylittyä, ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa ja eläkkeen maksu jatkuu normaalisti.

Kuntoutusetuuksien maksaminen poikkeusolojen aikana

Kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen maksamista jatketaan koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana keskeyttämisperustetta seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

Jos keskeyttämisperuste tulee kuukauden 20. päivän jälkeen, eläkelaitos harkitsee tapauskohtaisesti keskeyttämisajankohdan siten, että etuuden maksua voidaan jatkaa keskeyttämisperustetta seuraavan toisen kalenterikuukauden loppuun.

Lähtökohtana kuntoutusetuuksien maksamiselle on etuudensaajan osallistuminen kuntoutukseen. Perusteen kuntoutuksen keskeytymiselle ja kuntoutusetuuden maksun jatkumiselle tulee olla sellainen, johon kuntoutuja ei itse voi vaikuttaa.

Pelkästään kuntoutujan oma ilmoitus siitä, että hän ei osallistu kuntoutukseen koronaepidemian vuoksi, ei ole syy jatkaa kuntoutusetuuden maksua.

Lisätiedot omasta työeläkelaitoksesta tai ETK:sta

Työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusetuuden saajan on tarvittaessa otettava yhteyttä omaan työeläkelaitokseen tilanteensa selvittämiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos et tiedä omaa työeläkelaitostasi, voit selvittää asian tunnistautumalla etusivun painikkeesta ”Siirry työeläkelaitoksesi palveluun”.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen, voit kysyä oman työeläkelaitoksen yhteystietoja puhelimitse ETK:n asiakaspalvelusta, puh. 029 411 2110.

Nyt annettu suositus on voimassa 30.4.2020 asti.

Lisää ajankohtaisia