Työeläketurvan muutokset 2022

Eläkeiän nousu jatkuu taas uudella ikäluokalla. Tärkeä muutos koskee perhe-eläkettä. Uudet leskeneläkkeet muuttuvat määräaikaisiksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä, mutta lasten etuja parannetaan.

Maksettavia eläkkeitä tarkistetaan joka vuosi työeläkeindeksillä tammikuun alussa. Yhtä tärkeä indeksi on palkkakerroin. Näin varmistetaan, että eläkkeen alkumäärä on kohtuullinen suhteessa työuran aikaisiin ansioihin ja että maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy.

Alin vanhuuseläkeikä nousee taas uudella ikäluokalla kolmella kuukaudella. Vuonna 2022 tämän eläkeiän alarajan saavuttavat 1958 syntyneet.

Muutoksia perhe-eläkkeeseen

Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eläke turvaa toimeentuloa puolison tai huoltajan kuoleman jälkeen. Vuodenvaihteen jälkeen leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä. Muutokset eivät koske leskiä, joiden puoliso on kuollut ennen vuotta 2022.

Lapseneläkettä maksetaan 20 ikävuoteen tähänastisen 18 asemesta. Lisäksi lesken osuus voidaan nyt maksaa lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole.

Muutoksissa on huomioitu muutokset yhteiskunnassa ja perheissä. Jatkossa avopuolisot tulevat tietyin edellytyksin perhe-eläkejärjestelmän piirin.

Indeksit ja eläkeiän jousto

Työeläkeindeksi korottaa ensi vuonna maksussa olevia eläkkeitä 2,28 prosenttia. Jos henkilön työeläke olisi tänä vuonna esimerkiksi 1 500 euroa kuukaudessa, tammikuussa maksettavan eläkkeen suuruus on 1534,21 e/kk.

Kertyvää työeläkettä tarkistetaan palkkakertoimella, Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,5 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa.

Eläkeikä on joustava. Jokainen lykätty kuukausi oman alimman eläkeiän jälkeen korottaa eläkettä 0,4%. Lisäksi työssä jatkaminen kerryttää eläkettä 68 ikävuoteen asti.

Lisää ajankohtaisia