Työeläketurvan keskeiset muutokset vuonna 2023

Eläkeiän nousu jatkuu taas uudella ikäluokalla. Kaikkia maksussa olevia eläkkeitä korotetaan ennätyksellisen suurella työeläkeindeksillä. YEL-työtulon määritystä täsmennetään ja työtuloja aletaan tarkistaa säännöllisesti.

Uusi ikäluokka saavuttaa vanhuuseläkeikänsä

Alin vanhuuseläkeikä nousee jälleen kolmella kuukaudella uudella ikäluokalla. Vuonna 1959 syntyneillä alin eläkeikä on 64 vuotta ja 3 kuukautta.

Vanhuuseläke – ikäluokilla oma eläkeikänsä

Työeläkeindeksi on ennätyksellisen suuri

Työeläkeindeksi korottaa ensi vuonna maksussa olevia työeläkkeitä noin 6,8 prosenttia. Korotus tulee kaikkiin työeläkkeisiin eli vanhuuseläkkeeseen, osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja kuntoutustukeen, perhe-eläkkeeseen (lesken- ja lapseneläke), työuraeläkkeeseen ja ammatillisen kuntouksen kuntoutusrahaan. Esimerkiksi, jos henkilön työeläke olisi tänä vuonna esimerkiksi 1 500 euroa kuukaudessa, tammikuussa maksettavan eläkkeen suuruus on 1 602 e/kk.

Myös kertyvää työeläkettä tarkistetaan palkkakertoimella. Se korottaa eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle. Vuonna 2023 korotus on noin 3,8 %.

Indeksit eläkkeissä

Elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä

Eläkkeen alkaessa karttunut eläke kerrotaan elinaikakertoimella. Elinaikakerroin vuodelle 2023 on 0,94419. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1961 syntyneiden vuonna 2023 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,581 prosenttia. Eläkettä pienentävää vaikutusta voi tasata jatkamalla työssä pidempään.

Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työkyvyttömyyseläkkeisiin, perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Elinaikakerroin

YEL-työtulon määritys täsmentyy

Vuoden alusta astuu voimaan yrittäjän eläkelain muutos: oleellista muutoksessa on YEL- työtulon määrittämisen täsmentäminen. Jatkossa työtuloa myös tarkistetaan säännöllisesti.

Työtulon perusteet eivät muutu. Jatkossakin työtulon on vastattava sitä palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työtä tekisi ulkopuolinen. Yrittäjän työtulo määritellään yhdenmukaisesti kaikissa eläkelaitoksissa.

YEL-vakuuttava eläkelaitos tekee työtulosta kokonaisarvion, johon vaikuttavat yhtäläisesti alan mediaanipalkka, työpanoksen arvo ja määrä sekä toiminnan laajuus ja yrittäjän ammattitaito. Yrittäjällä on mahdollisuus antaa lisätietoja omasta työpanoksestaan ja yrittäjätoiminnastaan.

Lisää ajankohtaisia