Jäätkö pian eläkkeelle? Arvioi indeksien vaikutus eläketurvaasi Työeläke.fi:n laskureilla

Moni eläkeiän kynnyksellä oleva pohtii, kannattaako eläkettä hakea kuluvan vuoden puolella vai jatkaa vielä töissä. Uudistuneet eläkelaskurit tuovat pohdintaan apua. Laske Työeläke.fi:n laskureilla indeksikorotuksen vaikutus omaan eläketurvaasi.

Indeksikysymys koskettaa tällä hetkellä niitä, jotka ovat suunnittelemassa vanhuuseläkkeelle tai osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä vuoden 2023 tai 2024 aikana. Työeläke.fi:n eläkearviolaskuri ja osittaisen vanhuuseläkkeen laskuri tarjoavat kuluvan vuoden aikana eläkkeelle jäävälle kaksi vaihtoehtoa tulosten hintatasosta:

  • Kuluvan vuoden hintataso
  • Indeksivaikutuksen arviointi (nimellinen hintataso).

Valitsemalla indeksivaikutuksen arvioinnin (nimellinen hintataso) saat näkyviin alkavan eläkkeen lisäksi indeksitarkistetun eläkkeen määrän vuonna 2024, jossa näkyy ennustettu hintatason muutos.

Voit esimerkiksi vertailla joulukuussa alkavaa eläkettä tammikuussa alkavaan eläkkeeseen seuraavasti. Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, käytä kaikissa laskutoimituksissa nimellisen hintatason valintaa.

  1. Laske kuinka paljon on joulukuussa 2023 alkava eläke ja sitä seuraava indeksitarkistettu eläke tammikuussa 2024.
  2. Laske kuinka paljon on vuoden 2024 puolella alkava eläke siirtämällä laskurissa valittua eläkkeellejäämisikää eteenpäin.
  3. Vertaa tuloksia toisiinsa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen laskurissa indeksitarkistusta ei voi tehdä, jos varsinainen vanhuuseläke alkaa kuluvana vuonna tai seuraavan vuoden tammikuussa, koska silloin osittaista vanhuuseläkettä ei enää makseta ensi vuonna.

Huomioi myös työssä jatkamisen hyödyt

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä: työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksillä varmistetaan, että maksussa olevien eläkkeiden ostovoima säilyy. Palkkakerroin vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin: se korottaa eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle. Molemmat indeksit muuttuvat vuosittain tammikuussa.

Indeksien kehitys vaikuttaa jonkin verran siihen, milloin eläke kannattaa aloittaa. Vuodenvaihteessa 2023 ja 2024 työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero on kuitenkin pieni, eikä eläkkeen aloittamisen ajankohdalla ole samanlaista merkitystä kuin viime vuodenvaihteessa. Eläketurvakeskus arvioi elokuun lopussa, että indeksien välinen ero jäänee vain puoleen prosenttiyksikköön. Todennäköisesti niiden välinen ero tulee pienenemään.

Indeksien merkitystä omalle eläketurvalle puntaroivien kannattaa huomioida myös työssä jatkamisen hyödyt. Työssä jatkaminen voi olla taloudellisesti kannattavaa. Jos lykkäät eläkkeen alkamista, lykkäys tuo eläkkeeseesi lykkäyskorotuksen. Jos samalla jatkat työelämässä, työskentelystä kertyy uutta eläkettä.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vahvistetut indeksit lokakuun lopulla.

Lisää ajankohtaisia