Hae eläkettä lomakkeella

Ohjauduit tälle sivulle, koska sinulle ei löytynyt omaa työeläkelaitosta. Näin käy, jos et ole työskennellyt lainkaan tai sinua ei ole työeläkevakuutettu Suomessa.

Täytä ja lähetä eläkehakemus

Jos haluat hakea eläkettä, täytä eläkehakemuslomake ja toimita se liitteineen sähköisesti Suomi.fi –viestin liitteenä Eläketurvakeskukselle. Voit toimittaa eläkehakemuksesi myös paperilla postitse Kelaan, Eläketurvakeskukseen tai työeläkelaitokseen tai sen palvelupisteeseen.

Siirry lomakkeisiin
Siirry Suomi.fi -viestit -palveluun
Eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen yhteystiedot

Samalla hakemuksella voit hakea eläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta.

Jos olet asunut tai työskennellyt muualla kuin Suomessa, voit olla oikeutettu eläkkeeseen ulkomailta. Ulkomailla ansaittua eläkettä voi hakea samalla hakemuslomakkeella kuin Suomen eläkkeitä. Liitä tällöin hakemukseesi lomake ”liite U”, jolla ilmoitat tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta.

Liite U lomakepankissa

Työeläkelaitokset maksavat työeläkkeen, Kela kansan- ja takuueläkkeen

Työeläkelaitokset maksavat työeläkettä työn ja yrittäjätoiminnan perusteella. Kela maksaa kansaneläkettä ja/tai takuueläkettä, mikäli työeläkettä ei ole kertynyt lainkaan tai se ei ylitä näiden eläkkeiden alarajaa.