Työtulo kannattaa mitoittaa oikein

Työtulo kannattaa mitoittaa oikean suuruiseksi heti yrittäjätoiminnan alussa. Vahvistetusta työtulosta riippuvat sekä eläkkeen määrä että eläkemaksu, mutta myös sairausvakuutuksen päivärahat ja va­paa­eh­toi­sen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sesi kor­vauk­set. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja toimeentuloon äitiys- ja isyyslomilla.

Yrittäjän työtulorajoja vuonna 2022

  • Yrittäjän työtulon alaraja on 8 261,71 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työtulon yläraja on 187 625 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 13 573 euroa vuodessa.

YEL-työtulo vahvistetaan työeläkeyhtiössäsi, kun otat vakuutuksen. Työtulon täytyy vastata työpanostasi sekä yrittäjätoiminnan laatua ja laajuutta. Hyvä nyrkkisääntö on, että työtulon tulisi vastata palkkaa, jonka maksaisit samaa työtä tekemään palkkaamallesi ulkopuoliselle.

Yrittäjän työtulo -verkko-oppaassa (Työeläkelakipalvelu) kerrotaan työtulon mitoittamisesta toimialakohtaisesti.

Fysioterapeuttiyrittäjän työtulo määräytyy kokemuksen, erityisosaamisen, liiketoimintamuodon ja toiminnan laajuuden perusteella.

Keskimääräisenä työtulon arvioinnin perustana käytetään alan työehtosopimuksen palkkaa lisättynä neljän vuoden palvelulisällä.

Päätoimisen, yksin toimivan fysioterapeuttiyrittäjän minimityötuloksi arvioidaan 30 700 euroa vuodessa.

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritykset tarjoavat valtakunnallisesti monipuolisia kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja.

Siivousyrittäjän työtulo muodostuu yrityksen henkilökunnan määrän mukaan seuraavasti:

Yrityksessä henkilöitä yrittäjä mukaan lukien Yrittäjän työtulo, euroa/v
1–2 26 500–
3–7 30 100–
8–12 33 300–
13–19 44 700–
20– 56 700–

Somevaikuttaja tuottaa erilaista sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin mm. kirjoittaen, valokuvaten ja videoiden. Somevaikuttaja voi tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan harrastuksena, työsuhteisena tai yrittäjänä. Usein sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviin alkaa harrastuksena ja kehittyy vähitellen ammattimaiseksi. Samalla toiminta alkaa myös yleensä tuottaa tuloja.

Yrittäjänä toimiva somevaikuttaja toimii itsenäisesti ja ammattimaisesti ansiotarkoituksessa ja saa toiminnastaan tuloa. Itsenäinen ammattimainen somevaikuttaja vastaa sosiaalisen median kanavansa sisällöstä itse ja saa tuloja mm. mainoksista ja yhteistyökampanjoista.

Ammattimaisesti toimivan somevaikuttajan tulot voivat vaihdella muutamasta satasesta tuhansiin euroihin kuukaudessa. Ammattimaisen somevaikuttajan työtulon arviointi perustuu hänen tekemänsä työn määrään eli työpanokseen. Täyspäiväisesti työskentelevän ammattibloggaajan työpanoksen voidaan katsoa vastaavan esimerkiksi toimittajan työtä ja toimittajan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Somevaikuttajan työpanos muodostuu mm. eri sosiaalisen median kanavissa julkaistavien sisältöjen suunnittelusta ja ideoinnista, videoinnista, editoinnista, kuvaamisesta, kirjoittamisesta sekä palavereista yhteistyötahojen kanssa ja vuorovaikutuksesta seuraajien kanssa. Mitä ammattimaisempaa toiminta on, sitä suurempi on yleensä myös toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittava työpanos. Sosiaalisen median kanavissa julkaistava sisältö ei synny itsestään, se vaatii usein tekijältään paljon työtä.

Työpanoksen arvo voi vaihdella somevaikuttajien kohdalla voimakkaasti silloinkin, kun toiminta sinällään on selkeästi ammattimaista. Tämä voidaan tietyssä määrin ottaa huomioon työtulon arvioinnissa. Kokemus, tunnettuus ja ”brändi” alan toimijana yleensä myös vaikuttaa työstä saatavan tulon suuruuteen eli työpanoksen taloudelliseen arvoon.

Kaikille yrittäjinä toimiville somevaikuttajille ei ole yhtä ja samaa työtulosääntöä, vaan työtulo arvioidaan yksilöllisesti kokonaisharkinnan perusteella ottaen huomioon edellä esitetyt seikat. Arvioinnissa voidaan käyttää tukena paitsi henkilöltä itseltään ja korvauksen maksajalta saatavia tietoja, niin myös kyseisen henkilön verotietoja. Eläkelaitokset voivat hyödyntää tulorekisteristä saatavia ajantasaisia ansiotietoja apuna työtulon arvioinnissa.

Yrittäjän YEL-eläke lasketaan koko yrittäjäuran keskimääräisestä työtulosta. Työtuloa voidaan tarkistaa, mutta ei takautuvasti. Mitä aiemmin tarkistus tehdään, sitä suurempi sen vaikutus eläkkeeseen on. Ota yhteys työeläkeyhtiöösi, kun haluat keskustella työtulosi korottamisesta.

Työtulo joustaa väliaikaisesti sekä ylös- että alaspäin. Näistä joustomahdollisuuksista voit lukea lisää yrittäjäeläkkeen määrä ja maksut -sivulta.