Työtulo kannattaa mitoittaa oikein

Työtulo kannattaa mitoittaa oikean suuruiseksi heti yrittäjätoiminnan alussa. Vahvistetusta työtulosta riippuvat sekä eläkkeen määrä että eläkemaksu, mutta myös sairausvakuutuksen päivärahat ja va­paa­eh­toi­sen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sesi kor­vauk­set. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja toimeentuloon äitiys- ja isyyslomilla.

Yrittäjän ansiorajoja vuonna 2021

  • Yrittäjän työtulon alaraja on 8 063,57 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työtulon yläraja on 183 125 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 13 247 euroa vuodessa.

YEL-työtulo vahvistetaan työeläkeyhtiössäsi, kun otat vakuutuksen. Työtulon täytyy vastata työpanostasi sekä yrittäjätoiminnan laatua ja laajuutta. Hyvä nyrkkisääntö on, että työtulon tulisi vastata palkkaa, jonka maksaisit samaa työtä tekemään palkkaamallesi ulkopuoliselle.

Yrittäjän työtulo -verkko-oppaassa kerrotaan työtulon mitoittamisesta toimialakohtaisesti. Oppaan löydät Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelusta.

Fysioterapeuttiyrittäjän työtulo määräytyy kokemuksen, erityisosaamisen, liiketoimintamuodon ja toiminnan laajuuden perusteella.

Keskimääräisenä työtulon arvioinnin perustana käytetään alan työehtosopimuksen palkkaa lisättynä neljän vuoden palvelulisällä.

Päätoimisen, yksin toimivan fysioterapeuttiyrittäjän minimityötuloksi arvioidaan 30 700 euroa vuodessa.

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritykset tarjoavat valtakunnallisesti monipuolisia kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja.

Siivousyrittäjän työtulo muodostuu yrityksen henkilökunnan määrän mukaan seuraavasti:

Yrityksessä henkilöitä yrittäjä mukaan lukien Yrittäjän työtulo, euroa/v
1–2 26 500–
3–7 30 100–
8–12 33 300–
13–19 44 700–
20– 56 700–

Bloggaaja voi tehdä bloggausta harrastuksena, työsuhteisena tai yrittäjänä. Yrittäjäbloggaaja toimii ansiotarkoituksessa ja/tai saa toiminnasta tuloa.

Usein toiminta alkaa harrastuksena ja kehittyy vähitellen ammattimaiseksi. Samalla toiminta alkaa myös yleensä tuottaa tuloja.

Itsenäinen ammattimainen bloggaaja usein omistaa sivuston itse ja saa tuloja mm. mainoksista ja yhteistyökampanjoista. Bloggaaja voi julkaista nettikaupan linkin sivustollaan ja saada osuuden sen kautta myydyistä tuotteista (affiliate-markkinat). Ammattibloggaajan tulot voivat vaihdella muutamasta satasesta tuhansiin euroihin kuukaudessa.

Ammattibloggaajan työtulon arviointi perustuu hänen tekemänsä työn määrään (työpanokseen). Täysipäiväisesti työskentelevän ammattibloggaajan työpanoksen voidaan katsoa vastaavan esimerkiksi toimittajan työtä ja toimittajan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Yrittäjän YEL-eläke lasketaan koko yrittäjäuran keskimääräisestä työtulosta. Työtuloa voidaan tarkistaa, mutta ei takautuvasti. Mitä aiemmin tarkistus tehdään, sitä suurempi sen vaikutus eläkkeeseen on. Ota yhteys työeläkeyhtiöösi, kun haluat keskustella työtulosi korottamisesta.

Työtulo joustaa väliaikaisesti sekä ylös- että alaspäin. Näistä joustomahdollisuuksista voit lukea lisää yrittäjäeläkkeen määrä ja maksut -sivulta.