Työtulo kannattaa mitoittaa oikein

Työtulo kannattaa mitoittaa oikean suuruiseksi heti yrittäjätoiminnan alussa. Vahvistetusta työtulosta riippuvat sekä eläkkeen määrä että eläkemaksu, mutta myös sairausvakuutuksen päivärahat ja va­paa­eh­toi­sen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sesi kor­vauk­set. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja toimeentuloon äitiys- ja isyyslomilla.

Yrittäjän työtulorajoja vuonna 2022

  • Yrittäjän työtulon alaraja on 8 261,71 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työtulon yläraja on 187 625 euroa vuodessa.
  • Yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 13 573 euroa vuodessa.

Miten työtulo määritellään?

Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa mitattuna. Hyvä nyrkkisääntö on, että työtulosi tulisi vastata palkkaa, jonka maksaisit samaa työtä tekemään palkkaamallesi ulkopuoliselle.

Kun haet YEL-vakuutusta valitsemastasi eläkelaitoksesta, saat hakemusvaiheessa ns. työtulosuosituksen. Se on eläkelaitoksen antama arvio sinulle sopivasta työtulosta. Työtulosuositus perustuu yrityksesi toimialan työntekijöiden palkkatietoon sekä yrityksesi ja toimialasi liikevaihtotietoon.

Voit poiketa työtulosuosituksesta ns. liikkumavaran sisällä ja näin asettaa työtulosi vastaamaan parhaiten oman työpanoksesi arvoa. Liikkumavara antaa sinun asettaa työtulosi suositusta enintään 30 prosenttia suuremmaksi tai pienemmäksi.

Jos työtulosuositus ja liikkumavara eivät ota huomioon riittävästi työpanoksesi arvoa, voidaan työtulosuosituksesta poiketa perustellusta syystä. Syitä voivat olla esimerkiksi:

  • Korkein alaiselle maksettu palkka on suurempi kuin työtulosuositus.
  • Yrittäjätoiminta on sivutoimista tai osa-aikaista.
  • Yrittäjällä on vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit.
  • Tehtävien luonne on poikkeava (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet).
  • Yrityksessä on muita työntekijöitä, jotka vähentävät tai lisäävät yrittäjän työpanosta (esim. avustavat perheenjäsenet tai suuri alaisten määrä).
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot ovat työtulosuositusta suurempia.

Eläkelaitos vahvistaa työtulon hakemuksesi jälkeen. Yrittäjän työtulo määritellään yhdenmukaisesti kaikissa eläkelaitoksissa.

Pidä työtulosi ajan tasalla

Ota yhteys eläkelaitokseesi, kun haluat keskustella työtulosi korottamisesta tai jos yritystoiminnassasi tapahtuu muutoksia. Työtuloa ei voida muuttaa takautuvasti.

Työtulo joustaa väliaikaisesti sekä ylös- että alaspäin. Näistä joustomahdollisuuksista voit lukea lisää yrittäjäeläkkeen määrä ja maksut -sivulta.