Muusta maasta lähetetty työntekijä

Ulkomaisen työnantajan muualta kuin EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta 1.1.2009 tai myöhemmin vain Suomeen enintään kahdeksi vuodeksi työskentelemään lähettämiä työntekijöitä ei tarvitse vakuuttaa työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Jos työntekijä on Suomen työkomennuksen alkaessa kuulunut Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin, hänet tulee kuitenkin työeläkevakuuttaa.

Esimerkki: japanilainen työntekijä

Japanilainen työnantaja lähettää Japanissa työskentelevän työntekijänsä Suomeen työhön työnantajakonsernin suomalaiseen tytäryhtiöön 11 kuukaudeksi. Työntekijää ei vakuuteta TyEL:n mukaan.

Jos tällaisen työntekijän työ Suomessa kestää yli kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijä TyEL:n mukaan. Vapautus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien. Tämä edellyttää, että työntekijälle on järjestetty eläketurva muulla tavoin.

Esimerkki: venäläinen työntekijä

Venäläinen työnantaja lähettää Venäjällä työskentelevän työntekijänsä Suomeen työhön neljäksi vuodeksi. Työntekijälle on järjestetty tälle ajalle eläkevakuutus Venäjällä. Työnantaja hakee vapautusta TyEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta ja liittää hakemukseensa todistuksen työntekijän kuulumisesta venäläisen eläkevakuutusjärjestelyn piiriin. Eläketurvakeskus myöntää vapautuksen, eli työntekijää ei vakuuteta TyEL:n mukaan Suomessa työskentelyn aikana.

Viiden vuoden työskentelyn jälkeen työ Suomessa tulee vakuuttaa TyEL:n mukaan.

Lisää tietoa vakuuttamisesta saat Eläketurvakeskuksesta arkisin klo 9-15, puh. 029 411 2110 tai sähköpostilla ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Asumisperusteisesta sosiaaliturvasta saat tietoa Kelasta.