Miten työeläkeotetta luetaan?

Tuleva työeläkkeesi perustuu työeläkeotteen tietoihin. Siksi on tärkeää tarkistaa, että ne ovat oikein. Tiedot ovat peräisin työeläkejärjestelmän ansaintarekisteristä.

Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteet sekä yrittäjätoimintajaksot, eläkkeeseen oikeuttavat palkattomat ajat ja kertyneen eläkkeesi määrän. Palkattomia aikoja ovat esimerkiksi tutkintoon johtava opiskelu, osa sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaa.

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä on kertynyt työntekijöille 17 ikävuodesta ja yrittäjille 18 ikävuodesta lähtien. Vuosina 2005-2016 eläkettä kertyi kaikesta yli 18-vuotiaana tehdystä työstä. Eläkettä karttuu vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Ennen vuotta 1958 syntyneillä ikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja tätä nuoremmilla 70 vuotta.

Otteella voi olla myös arvioita tulevasta vanhuuseläkkeestäsi. Arviot eivät sisällä mahdollista kansaneläkettä.

Otteessa ei ole tietoja ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa tehdystä työstä, nykyisen työsuhteen lisäeläkkeestä, alennetun eläkeiän mukaisesta eläkkeestä tai muusta vapaaehtoisesta eläkkeestä.

Korjaukset työeläkelaitoksen kautta

Jos tiedoissasi on korjattavaa, tee korjauspyyntö otteen antaneeseen työeläkelaitokseesi Työeläkeotteen tietojen selvityspyyntö -lomakkeella. Työeläkelaitos selvittää pyynnöstäsi puuttuvat tai virheelliset työsuhdetietosi kuuden edellisvuoden ajalta.

Tätä vanhemmalta ajalta sinulla tulee olla kirjallista näyttöä (esim. työsopimus, palkkakuitit) työsuhteen olemassaolosta ja ansioiden määrästä.

Jos kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan, Suomen Pankin tai hyvinvointialueiden henkilöstön palvelussuhdetiedoissa on puutteita, ole yhteydessä julkisten alojen eläkeasioita hoitavaan Kevaan.

Otteella esitetään kaikki ansaintarekisteriin kirjatut tiedot. Ennen vuotta 2005 työeläkettä alkoi kertyä 23 vuoden iästä alkaen. Otteella saattaa näkyä tietoja myös alle 23-vuotiaana tehdystä työstä, mutta niillä ei ole vaikutusta eläkkeen määrään.

Työnantajan nimi on voinut vaihtua. Työeläkeotteella työnantajan nimenä on yleensä se nimi, joka oli voimassa työsuhteen päättyessä. Jos huomaat, että työnantajasi nimi ei ole se, joka se oli työskentelysi aikana, mutta päivämäärät ja/tai ansiot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Eläke lasketaan rekisteriin ilmoitetuista ansioista.

Vanhuuseläkearviot esitetään vähintään kaikille niille ikäluokille, joiden alin vanhuuseläkeikä on vahvistettu. Jotkin työeläkelaitokset esittävät arvioita myös nuoremmille ikäluokille.

Arviot esitetään alimpaan vanhuuseläkeikään ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan laskettuina.

Lisäksi henkilöille, joilla on alimman vanhuuseläkeiän täyttämiseen enintään viisi vuotta jäljellä, otteella näytetään arvio vanhuuseläkkeen määrästä ns. arvioidussa tavoite-eläkeiässä.

Jos olet työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä, sinulle ei enää lähetetä työeläkeotetta kirjeitse kotiin. Pääset katsomaan otettasi sähköisesti. Eläkkeellä olevan sähköinen työeläkeote sisältää työskentelytiedot ilman eläkkeen määriä.​

Jos olet osittaisella vanhuuseläkkeellä, saat työeläkeotteen myös kirjeitse. Otteesi sisältää työskentelytiedot ilman eläkkeen määriä.

TEL-lisäeläkevakuuttaminen päättyi 31.12.2016.
Pieni osa työnantajista järjesti vapaaehtoisesti työntekijöilleen niin sanotun rekisteröidyn TEL-lisäeläkkeen. TEL-lisäeläkkeen vakuuttamisen piiriin ei ole voinut enää liittyä vuoden 2000 jälkeen.

TEL-lisäeläkevakuuttamisen päättymisen 31.12.2016 jälkeen TEL-lisäeläkevakuutusten piiriin kuuluneille työntekijöille ei enää kartu lisää TEL-lisäeläkettä. Ennen vakuuttamisen päättymistä karttuneet TEL-lisäeläkkeet maksetaan henkilöille heidän jäädessään eläkkeelle.

Jos TEL-lisäeläketurva koskee sinua, TEL-lisäeläketurvan tiedot näkyvät työeläkeotteellasi. Tunnistat TEL-lisäeläkkeen työeläkeotteella sanasta ”Lisäeläke”.

Vakuuttamisen päättyessä vuoden 2016 lopussa oli noin 56 800 henkilöä, joille oli kertynyt TEL-lisäeläkettä, mutta jotka eivät vielä olleet eläkkeellä. Arvion mukaan vuosittain heistä noin 10 prosenttia siirtyy eläkkeelle.

Vapaaehtoisia lisäeläkkeitä voi olla muitakin kuin TEL-lisäeläketurva, mutta ne eivät näy työeläkeotteella. Muita vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ovat esimerkiksi henkivakuutusyhtiöissä vakuutetut lisäeläkkeet.