Työeläkeindeksiin poikkeuksellisen suuri 6,8 % korotus

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Työeläkeindeksi nousee 6,8 prosenttia ja palkkakerroin 3,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksi vaikuttaa vuodenvaihteessa siihen, milloin eläke kannattaa aloittaa.

Voimakkaan inflaation takia työeläkeindeksi kasvaa vuoden 2023 alussa selvästi enemmän kuin palkkakerroin.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2874, mikä tarkoittaa noin 6,8 prosentin korotusta työeläkkeisiin vuodenvaihteessa.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558. Vuoteen 2022 verrattuna palkkakerroin nousee 3,8 prosenttia. Palkkakertoimella korotetaan eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Suunnitteletko eläkkeelle jäämistä – ajoituksella rahanarvoinen vaikutus

Poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksikorotus vaikuttaa vuodenvaihteessa 2022–2023 siihen, milloin eläke kannattaa aloittaa.

Vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä.

Seuraava esimerkki kuvaa indeksien vaikutusta, kun vanhuuseläke alkaa vuonna 2022 tai 2023. Indeksikehitys vaikuttaa myös osittaiseen vanhuuseläkkeeseen. Lisää esimerkkejä löydät Työeläke.fi-palvelusta.

Vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022

Esimerkkihenkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä marraskuussa 2022, ja hänen eläkekarttumansa joulukuun 2022 alussa on 1 500 euroa. Hän ei työskentele eläkkeellä.

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022, saa hän tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen. Tämän jälkeen hänen eläkkeensä on 1 602 euroa/kk.

Vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon.

Alkavan työeläkkeen suuruus riippuu eläkettä edeltävästä palkkatasosta. Esimerkkihenkilön palkka on 3 000 euroa/kk. Tällöin hänen alkava työeläkkeensä tammikuussa on 1 567 euroa/kk.

Joulukuussa eläkkeelle jäävä saa 35 euroa enemmän kuukausieläkettä. Vuodessa tämä tarkoittaa noin 420 euroa.

Eläkkeelle jääminen on suuri elämänmuutos, jota kannattaa punnita tarkkaan eri näkökulmista. Myös työssä jatkaminen kasvattaa lykkäyskorotuksen ansiosta suuremman eläkkeen, ja palkka on usein selkeästi eläkettä suurempi. Toisaalta myös vapaa-ajalla on arvonsa.

Apua eläkkeelle siirtymisen suunnitteluun saat oman eläkelaitoksesi verkkopalvelusta tai eläkeneuvonnasta.

Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä.

Indeksit työeläkkeissä

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä, työeläkeindeksi ja palkkakerroin:

  • Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevia eläkkeitä ostovoiman turvaamiseksi.
  • Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Työeläkeindeksissä suurempi paino on hintakehityksellä ja palkkakertoimessa ansiokehityksellä. Molemmat indeksit tarkistetaan vuosittain tammikuussa.

Lisää ajankohtaisia