Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Työstäsi kasvaa työeläke
EläkesanastoOhjeetSivukarttaPalauteYhteystiedot

Työkyvyttömyyseläke antaa turvaa työkyvyn heiketessä

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos työkykysi on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaille. Alle vuoden kestävään työkyvyttömyyteen voi saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Työkyvyttömyyden vuoksi myönnettävät eläkkeet:

Työkyvyn aste​

Toistaiseksi myönnettävät eläkkeet​

​Määräajaksi myönnettävät eläkkeet

Työkyvyn menetys vähintään 3/5​

Täysi työkyvyttömyyseläke​

Kuntoutustuki​

Työkyvyn menetys vähintään 2/5​

Osatyökyvyttömyyseläke​

Osakuntoutustuki​

Toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka. Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, myönnetään eläke määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä eli kuntoutustukena.

Kuntoutusmahdollisuudet selvitetään aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä.

Pitkän vähintään 38 vuoden työuran  rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä tehneille, voidaan myöntää työuraeläke. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018. Työuraeläkkeen alaikäraja on 63 vuotta. Työkyvyn heikennystä koskeva edellytys on lievempi kuin täyden työkyvyttömyyseläkkeen.

Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan puhekielessä myös käsitteillä sairauseläke ja sairaseläke.

Työkyvyttömyyden arviointi

Työkyvyttömyyden määrittelyn pohjana on lääkärintodistus terveydentilastasi (B-lääkärinlausunto).

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin ehdoin 60 vuotta täyttäneille kuin nuoremmille. Päätöstä tehtäessä painotetaan lääketieteellisen arvioinnin lisäksi sosiaalis-taloudellisia seikkoja. Näitä voivat olla iän lisäksi koulutus, aiempi työkokemus sekä asumis- ja perhesuhteet.

Työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset ovat pääpiirteittäin samat kaikilla työaloilla. Julkisella puolella sovelletaan yleisen työkyvyttömyyden lisäksi myös ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmää. Kysy lisää Kevasta, joka hoitaa julkisen alan palvelussuhteissa olevien eläkeasioita.

Omalta eläkelaitokseltasi saat henkilökohtaista neuvontaa työkyvyttömyyseläkkeestäsi.

Työkyvyttömyyseläke ulkomailta

Jos olet työskennellyt EU-/ ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen myös näistä maista. Myös Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat eläkkeen Suomeen. Neuvoja ulkomaan eläkkeen hakemiseen ja apua yhteystietojen selvittämiseen saat Eläketurvakeskuksesta.

Eläkeuudistus 2017: Työuraeläke raskaan työuran jälkeen, Raskas työura otetaan huomioon

Sisäiset linkit: Kuntoutus, Työeläkeote, Eläkkeen hakeminen

Ulkoiset linkit: Työntekijän ja yrittäjän eläketurva -esite, Eläketurvakeskus, Keva

  • Tapaturmakorvaukset ennen työeläkettä
  • Työkyvyttömyyseläkkeellä voi hankkia lisäansioita
 
1.3.2017 © tyoelake.fi
Tulosta sivuSivun alkuun

​​Työeläke.fi:n sisältö, laskurit ja sähköiset palvelut perustuvat tämänhetkiseen lainsäädäntöön.

Eläkeuudistuksesta 2017 ja sen vaikutuksista osoitteessa Eläkeuudistus.fi.