Tarkista työeläkeotteesi verkossa – Postitse jaettu työeläkeote on vastaisuudessa suppeampi

Yksityisellä alalla työskenteleville postitse jaettava työeläkeote sisältää vastaisuudessa vain viimeisimpien vuosien tiedot. Koko työhistorian tiedot sisältävä työeläkeote on katsottavissa eläkevakuuttajien verkkopalveluista.

Työeläkeotteelle on koottu tiedot niistä työsuhteista, yrittäjäjaksoista ja etuuksista, joista on kertynyt työeläkettä. Lisäksi työeläkeotteella on tieto tähänastisesta kertyneestä eläkkeen määrästä. Vuodesta 2022 alkaen yksityisellä alalla työskenteleville postitse jaettavalla työeläkeotteella on listattuna vain kuluvan sekä kuuden edellisen vuoden eläkettä kerryttävät työskentelytiedot sekä eläkettä kerryttävien etuuksien tiedot.

– Työeläkeotteita on postitettu vuodesta 2008 alkaen. On järkevää keskittyä paperisella työeläkeotteella tuoreisiin tietoihin, jotka otteen saajan toivotaan tarkistavan huolella. Lyhyemmät työeläkeotteet säästävät myös luontoa ja vähentävät kustannuksia, kertoo Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluista vastaava johtaja Katri Raatikainen.

Muutosta vauhdittivat myös asiakkaiden odotukset ja verkkopalvelujen kehittyminen.

– Sähköinen asiointi eläkeasioissa on kasvanut. Työeläkeote katsotaan yhä useammin verkossa, sillä se on aina ajantasainen sekä henkilön saatavilla silloin, kun eläkeasiat ovat ajankohtaisia. Lisäksi verkkopalveluissa on mahdollista tarjota henkilölle työeläkeotteen rinnalla monipuolisia tukipalveluita, esimerkiksi laskureita ja asiakaspalvelua.

Työeläkeotteen tietojen tarkistaminen on tärkeää

Työeläkeotteen tietojen tarkistaminen säännöllisesti on tärkeää, sillä tuleva eläke lasketaan otteen tietojen pohjalta.

Yksityisen alan eläkevakuuttajilla on lain mukaan velvollisuus selvittää henkilön pyynnöstä hänen työeläkeotteellaan olevien tietojen oikeellisuus kuuden edellisvuoden ajalta.

– Paperisen työeläkeotteen tiedot rajautuvat vastaisuudessa näihin viimeisten vuosien tietoihin. Vanhemmat tiedot ovat yhä tarkistettavissa oman työeläkevakuuttajan verkkopalvelusta. Niiden osalta henkilöltä vaaditaan selvityspyynnön lisäksi näyttöä puuttuvista tiedoista, Raatikainen kertoo.

Kuvatut työeläkeotteen muutokset eivät kosketa julkisen alan eläkelaitoksen Kevan antamia työeläkeotteita. Julkisella alalla työskenteleville lähetetään työeläkeote yhdelle ikäluokalle vuosittain, ja tällä otteella on tiedot koko työhistorian ajalta. Kaikki julkisen alan työntekijät voivat tarkistaa työeläkeotteensa milloin tahansa sähköisesti. Selvitysvelvollisuudessa ei ole kuuden vuoden aikarajaa kuten yksityisellä puolella.

Työeläkeotepostitus vuonna 2022

Työeläkeotteen antaa se eläkevakuuttaja, jossa työskentely on vakuutettu edellisen vuoden lopussa. Jos työskentely on päättynyt aikaisemmin, työeläkeotteen antaa viimeisin henkilön vakuuttanut laitos. Työeläkeotteen saavat 18–67-vuotiaat, joilla on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa.

Yksityisen alan eläkelaitokset lähettävät työeläkeotteet kirjeitse kolmen vuoden välein Suomessa asuville, jos henkilö ei ole aiemmin valinnut sähköistä työeläkeotetta ensisijaiseksi palvelukseen. Vuonna 2022 työeläkeote lähetetään tammi-huhtikuussa syntyneille sekä eläkeikää lähestyville. Otteita postitetaan toukokuusta lähtien aina loppuvuoteen saakka.

Julkisen alan eläkelaitos Keva lähettää tänä vuonna työeläkeotteet vuonna 1964 syntyneille. Jos henkilö ei käy katsomassa työeläkeotettaan verkkopalvelussa, Keva postittaa työeläkeotteen. Paperipostia ei kuitenkaan saa, jos on tilannut itselleen paperittoman palvelun.

Sähköisen työeläkeotteen voi käydä katsomassa ja valitsemassa oman työeläkevakuuttajan verkkopalvelusta. Jos ei ole varma omasta työeläkevakuuttajastaan, Työeläke.fi-sivusto ohjaa oman työeläkevakuuttajan verkkopalveluun.

 

Lisätietoja:

Lisää ajankohtaisia