Etk.fi - Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke

  • 1 - 6
mukaan
Lomake Tunnus Kuvaus PDF
Lomake Tunnus Kuvaus PDF
Asuminen ja työnteko ulkomailla 7110

Lomakkeella eläkkeenhakija ilmoittaa, jos hän on asunut tai työskennellyt ulkomailla. Lomake on eläkehakemusten liitelomake Liite U.

Lataa
Maatalousyrittäjän selvitys, Liite TM Mela Kela 001

Lomakkeella maatalousyrittäjänä toiminut eläkkeenhakija ilmoittaa tietoja toiminnastaan maatalousyrittäjänä.

Lataa
Ohje (eläkehakemus lomakkeisiin) 7007o

Lomakkeessa on ohjeet eläkehakemuksen täyttämiseen.

Lataa
Selvitys työkyvystä kuntoutustuen jatkoa varten 7008

Kuntoutustukeen jatkoa hakeva henkilö antaa lomakkeella selvityksen työkyvystä kuntoutustuen jatkamista varten.

Lataa
Työkyvyttömyyseläkehakemus 7002

Lomakkeella haetaan työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

Lataa
Työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työstä 7111

Työnantaja ilmoittaa lomakkeella kuvauksen työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä hakevan henkilön työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä.

Lataa